Bovenbouw (groep 6 – 8)

Herkenbaar? Heeft jouw kind moeite met leren en biedt extra oefenen geen resultaat? Is werkwoordspelling een groot vraagteken voor jouw kind en heeft hij of zij moeite met het leren van grotere stukken tekst van aardrijkskunde of geschiedenis? 

Kinderen in de bovenbouw hebben er al een aantal jaren op de basisschool op zitten. Het kan zijn dat zich al eerder leerproblemen hebben voorgedaan en dat jouw kind al hulp heeft gehad van de leerkracht, van Remedial Teaching in of buiten school of thuis van jou. Ook kunnen leerproblemen zich na een ‘zorgeloze’ start pas in de bovenbouw openbaren.

Dat kinderen niet mee kunnen komen in de bovenbouw, komt meestal doordat zij op een andere manier denken en leren. Ze hebben een andere leerstijl. Hierdoor zijn zij veel tijd kwijt aan het leren van ‘makkelijke’ onderdelen en lukt basisautomatisering niet. De hoeveelheid leerstof wordt in de bovenbouw groter, vakken als aardrijkskunde, biologie en geschiedenis komen erbij en taal wordt uitgebreid met werkwoordspelling en de beginselen van zinsontleden. Ook moeten kinderen boekbesprekingen en spreekbeurten houden en krijgen ze soms huiswerk. Kortom, er komt veel op ze af. Daardoor kan het zijn dat ze door de bomen het bos niet meer zien, achter de feiten aan gaan lopen en vastlopen.

Tijdig actie ondernemen

Merk je dat je kind vastloopt op school, onder presteert, moeizaam vooruitgaat en onzeker of faalangstig is? Heeft eventuele geboden hulp onvoldoende resultaat gehad? Dan is het tijd om actie te ondernemen en hulp in te schakelen die specifiek bij jouw kind aansluit.

Leerproblemen aanpakken

In een relatief kort, maar effectief 1 op 1 coachingstraject leert jouw kind een specifieke leerstrategie aan. Kinderen leren hoe zij bewust beter gebruik kunnen maken van hun hersenen. Daarbij wordt allereerst de basistechniek aangeleerd, waarna in iedere vervolgsessie een ander onderwerp behandeld wordt. Afhankelijk van waar het knelpunt van jouw kind ligt, kunnen de volgende onderwerpen behandeld worden:

Jouw kind leert op deze manier zélf hoe het op een andere manier kan leren en leert geheugentechnieken aan. Daardoor kan de manier van leren op verschillende leergebieden worden toegepast, kan jouw kind zelfstandig aan de slag en kan het geleerde ook goed op school worden toegepast. Bovendien biedt het een goede voorbereiding op de middelbare school, waar immers een groot beroep wordt gedaan op de zelfstandigheid van kinderen.

Specifieke, aangesloten hulp

Wanneer kinderen merken dat het leren, ondanks al hun inspanningen, niet lukt, krijgen zij overtuigingen als ‘Ik ben slecht in rekenen’ en ‘Spelling lukt mij nooit’ of voelen zij zich dom. Kinderen worden er onzeker van. Wanneer dit speelt, zal ik het leerproces ondersteunen door gebruik te maken van specifieke technieken die ervoor zorgen dat de weg weer vrij is om te leren.

Wil je weten welke werkwijze ik bij een coachingstraject hanteer? Klik hier voor meer informatie.

Aanmelden

Met een praktische aanpak en de juiste handvatten voor jouw kind, ga je samen met je kind aan de slag. Je kind spijkert zijn of haar vaardigheden bij en krijgt daardoor weer zelfvertrouwen en plezier in het leren! Wil jij dat ook voor jouw kind? Neem dan contact met mij op voor een intakegesprek.