Voor leerkrachten

Heb je het gevoel dat er meer in een leerling zit, dan er nu uitkomt, maar weet je niet hoe je daarbij kunt helpen? Zijn ouders van een leerling een coachingstraject met de Kernvisie methode gestart of wil je zelf hulp inschakelen? De Kernvisie methode leert een kind verschillende technieken waarmee kinderen de lesstof visueel kunnen opslaan en blijven kunnen reproduceren.

Als kinderen niet goed uit de verf komen of vastlopen op school heeft dat vaak te maken met verschillende leerstijlen. De manier waarop scholen hun lesstof aanbieden, is gericht op de linksgeoriënteerde leerstijl. Dat houdt onder andere in dat iets stap voor stap, vanuit een onderdeel naar het geheel wordt geleerd. Veel kinderen hebben alleen een rechtsgeoriënteerde leerstijl, wat betekent dat zij leren vanuit het overzicht, het grote beeld. Zij leren het beste door verbanden te zien en door te visualiseren. Dat maakt het voor hen lastig om lesstof in zich op te nemen dat op een linksgeoriënteerde manier wordt aangeboden. Het kost hen veel tijd en lukt soms na veel herhaling nog steeds niet. Kinderen kunnen daardoor hun concentratie er maar moeilijk bij houden.

In een coachingstraject met de Kernvisie methode leert een kind verschillende technieken waarmee het de lesstof visueel kan opslaan en kan reproduceren. Het traject richt zich specifiek op het kind en de knelpunten die hij of zij tegenkomt. Daarin wordt het tempo van het kind gevolgd.

Als een kind uit jouw klas vastloopt op school en begeleiding krijgt via de Kernvisie methode, dan is het fijn om als leerkracht hiervan op de hoogte te zijn en bij het proces betrokken te zijn. Sterker nog, om een kind met schoolgerelateerde problemen volledig in zijn kracht te zetten en een coachingsproces tot een goed einde te brengen, is een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen van belang. Als leerkracht heb je daar een belangrijke rol in. Een kind voelt zich daardoor namelijk gesteund en vrij om de aangereikte leerstof op te slaan via de eigen leerstijl en dat is ten slotte het einddoel. Dit vraagt geen extra inspanning van jou als leerkracht en kan volledig samengaan met de manier waarop op school wordt lesgegeven.

Als ouders hulp hebben ingeschakeld

Wanneer ouders een coachingstraject met de Kernvisie methode zijn gestart en het kind op de basisschool zit, dan word je hier middels een brief door ouders van op de hoogte gebracht. Een ouder kan er ook voor kiezen om een driehoeksgesprek tussen de coach, ouder en jou tot stand te brengen. In dat gesprek staan de ontwikkeling en groei van het kind centraal en wordt van alle partijen inzet en betrokkenheid gevraagd, ten gunste van het kind.

Als de leerkracht advies of hulp wil hebben

Het kan zijn dat je een kind in de klas hebt die vastloopt van wie je het idee hebt dat hij of zij baat kan hebben bij de Kernvisie methode. Mogelijk wil je als leerkracht dan meer wilt weten over de Kernvisie methode of over rechtsgeoriënteerde leerstijlen in het algemeen. Misschien wil je weten hoe je kinderen met die leerstijl kunt ondersteunen in de klas of wil je, voordat je de ouders hierover adviseert of verwijst, eerst meer informatie of afstemming hebben. In dit geval is het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van de contactlegging en we hierover afspraken maken.

Het onderwijs is volop in ontwikkeling en aan verandering onderhevig. Leerkrachten staan voor overvolle klassen en steeds meer kinderen hebben een label, zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD, Autisme (ASS), hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit.
Het vak als leerkracht zit in je bloed en heb je gekozen, omdat je kinderen in hun ontwikkeling en groei wilt helpen en een goede basis wilt leggen waar kinderen op kunnen bouwen. Echter, soms zal het gevoel je bekruipen dat je niet ieder kind in de klas de begeleiding kunt geven die het nodig heeft, terwijl je dit graag zou willen. Dit kan komen door tijdgebrek, maar ook doordat je niet weet hoe je dit moet doen. Je ziet dat een kind het wel in zich heeft, maar het komt er niet uit. Je hebt voldoende kennis in huis, maar weet niet hoe je dit bij de rechtsgeoriënteerde kinderen in kunt zetten of kunt toepassen. Daardoor heb je behoefte aan praktische en direct toepasbare tips en iemand die met je meedenkt in jouw rol als leerkracht, zonder dat je jezelf daarin verliest.

Kinderpraktijk Focus weet wat kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl nodig hebben om de lesstof eigen te maken en om kwartjes te laten vallen. Tijdens de coaching zullen praktische tips en adviezen gegeven worden die je direct kunt inzetten in de klas.

Heb je een vraag over mijn coaching of wil je graag advies of afstemming? Dan kan je contact met mij opnemen via mijn contactformulier op de website of door te bellen voor een afspraak.